Annonse
04:00 - 22. april 2005

Lovens politikk

Er FNs kvinnekonvensjon en trussel mot det norske demokratiet? Kanskje.

All makt i denne sal? Eller under dommerens klubbe? Innlemmelsen av FNs kvinnekonvensjon i norsk lov går ikke så glatt som man skulle tro.
Annonse

Det begynner vakkert: “Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd.” Dette er de første ordene av FNs menneskerettighetserklæring, som ble vedtatt i 1948. Og vakre er menneskerettighetene, tilsynelatende, slik at vi tar det for en selvfølge at man i Norge retter seg etter dem, at rettighetene lovfestes.

Men så finnes et motargument: Menneskerettighetsregimet kan svekke folkestyret. Man frykter en rettsliggjøring av politikken, som gjør at makt blir overført fra folkevalgte organer til domstolene, og at disse blir stadig mer styrt av internasjonale konvensjoner.

Mandag 25. april skal Odelstinget behandle Odelstingsproposisjon nr. 35, som den så kjedelig heter, om endringer i likestillingsloven. Det er FNs kvinnekonvensjon som skal innlemmes i Norges lover. Og tirsdag 19. april vedtok Odelstinget diskriminerings- loven, en ny lov mot etnisk diskriminering, for å tilpasse lovverket FNs rasediskrimineringskonvensjon. Tilsynelatende ukontroversielle avgjørelser, men slik er det altså ikke.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse