Annonse
04:00 - 17. desember 2004

Klima, kvoter og FN

Verdens politikere vil bruke markedsmekanismene for å redde klimaet. Det er lurt – forutsatt at vi kan stole på politikerne.

Aslak Bonde - Tidligere politisk journalist i NRK og Aftenposten. I dag dekker han norsk politikk som frittstående analytiker. aslakbonde@politiskanalyse.no
Annonse

Flertallet på Stortinget sluttet seg i forrige uke til Regjeringens forslag om å lage et system for handel med CO²-kvoter – i den hensikt å minske utslippene av klimagassen. Det er ikke umiddelbart lett å forstå at dette er godt for miljøet.

Systemet innebærer at alle de som i dag slipper ut CO² skal få gratis kvoter av Regjeringen. Kvotene kan bedriftene selge videre, dersom de klarer å redusere sine utslipp av CO², slik at de ikke trenger kvotene selv. Oljeselskapene jubler fordi dette – inntil videre – er langt billigere for dem enn å betale en relativt høy CO²-avgift, slik de gjør i dag.

Nøkkelordet for å forstå den klimapolitiske fordelen av kvotesystemet er “kostnadseffektivitet”. Når det norske systemet fra 2007 blir innlemmet i et globalt system med kvoter, har man fått en ordning som sikrer at CO²-reduksjonene skjer på de stedene i verden der det koster minst å redusere utslippene. Dersom det er ekstremt dyrt for en fremtidig gasskrafteier i Norge å hindre CO²-utslipp, kan bedriften i stedet kjøpe utslippskvoter fra land der det er billig å redusere utslippene. Klimaødeleggende bedrifter med svak inntjening og dårlige fremtidsutsikter vil bli lagt ned, fordi det er mer penger å hente på å selge utslippskvotene.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

«Fra Norges hovedstad er det ikke mulig å komme seg ut i Europa med tog om sommeren. Det har vi nå nesten vent oss til. Men fra Trondheim går det an. Man kan for eksempel kjøre Vy-tog…»