04:00 - 24. desember 2004

Historie ovenfra

Professor Knut Sogner ved Handelshøyskolen BI viser frem Norges glemte storborgerskap. Det er ikke dets diskrete sjarm som gjør at krigens industriherrer har ligget lavt.

Skiklubben Fram: Startet i 1890 av 10-åringen Tom Fearnley. Her bivåner historiker Knut Sogner skiklubbens møte på Orklas Løkken i 1952: Nederst fra venstre: G. Kallevig, Barthold Andresen Butenschøn, August Walle-Hansen, Tom Fearnley (styrerformann i Orkla), Ingrid Kiær, Westye P. Egeberg (tilsynsmann i Orkla), Lulli Cappelen Smith og Carl Rustad. Andre rekke fra venstre: Carl Otto Løvenskiold, Fritz Treschow (styremedlem i Orkla), Jørgen Mathiesen (senere tilsynsmann i Orkla), Jacob Hoel, Nils Young Fearnley, Christian Blom, Søren Chr. Sommerfelt, Arne Meidell (bestefar til Mille Marie Treschow), Victor Plahte, Johan Collett og Adolf Eger. Øverste rekke fra venstre: Johannes Brun, Christian Schou, Nils Astrup (senere styreformann i Orkla), Jens P. Heyerdahl (advokat for Hydro og Orkla, bestefar til den senere Orkla-sjefen), Anders Beer, Thorry Kiær (administrerende direktør i Orkla) Sven Adolf Solberg, Aksel Hansen. (Montasje basert på foto fra Bergh, Bredeli, Sogner: Brytningstider, Storselskapet Orkla 1654-2004, Orion forlag 2004)

– Du har på tre år gitt oss historien ovenfra, nyskrevet. Først Plankeadelens slekter, så historien om Elkem, og nå din første del av Orklas historie. Det er storartet, men er det ikke litt stusslig å henge i frakkeskjøtene på de store menn? Hva er motivasjonen?

– Min motivasjon har vært å vise at Norge har langt større sosiale forskjeller enn vi har likt å innrømme. Det jeg leverer er et bidrag til det norske folks sosiale genealogi, sett ut fra økonomisk historie.

– I Dagens Næringsliv (DN) sist uke gjøres Hydro medansvarlig for Holocaust gjennom samarbeidet med kjemiselskapet som produserte dødsgassen. Du mener det er en utilbørlig forenkling?

Annonse