Siste artikler fra Ylva Østby

«Arbeidslivet trenger tilstedeværelsen av mennesker som av og til trenger litt ekstra støtte.»
«Denne debatten er fordummende, med mindre den bidrar til at vi kan forstå hverandres forskningstradisjoner bedre.»