Siste artikler fra Trygve Wyller

«Mennesker flytter ikke bare fordi nasjonalstaten trenger arbeidskraft.»