Siste artikler fra Truls Wyller

«De som i første rekke rammes, er de mange muslimer som modig tar til orde for en gjennomgripende reform.»
«Hellands tilnærming vil gjøre det forkastelig å kritisere en ideologi som ufornuftig.»
I denne retorikken er de høyreorientertes nasjonale masser erstattet med studentmasser.
I MAD-doktrinens dager var det da også allment anerkjent at trusler som medfører galskap etter hvert mister sin troverdighet.
«Et menneske med dårlig langtidsminne er ikke mindre verdt enn mennesker med bedre hukommelse.»