Siste artikler fra Trond Solvang

«Er ikke Schiøtz i stand til å se at hans faglige integritet og tyngde dermed settes i et merkelig lys?»
«Schiøtz bruker enhver anledning til å sette i miskreditt boken.»
«Beklagelsen er perspektivløs og, som vist, på sentrale punkter direkte misforstått.»
«Det er for øvrig uklart om Schiøtz taler på vegne av DnF i denne debatten, eller på en slags egne vegne.»