Trond Berg Eriksen

Fra 2010 til 2018 var Trond Berg Eriksen Morgenbladets etiker og svarte på lesernes spørsmål om dilemmaer i hverdagen. 

Siste artikler fra Trond Berg Eriksen

Dagligspråket og fagspråket brukes på forskjellig vis.
«Man krever et oppgjør med dårlig folkeskikk, men det dreier seg foreløpig mest om en kartlegging.»

Sider