Siste artikler fra Tore Rem

«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Oppgjøret i Forfatterforeningen var ikke av de mest militante.»
«La oss minne om at forsvarsadvokaten har mye å forsvare.»
«Poenget var ikke at André Bjerke var frifunnet, men at han slapp ytterligere straff.»