Tord Austdal

Disputerer den 24. november for avhandlingen World-Making in the Mountains: Post-Apocalyptic Utopianism in Southern Appalachia, ved institutt for sosialantropologi på Universitetet i Bergen.