Thomas Slettebø

Disputerte 10. juni 2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «In Memory of Divine Providence. A Study of Centennial Commemoration in Eighteenth-Century Denmark-Norway (1717–1760).»