Svein Stølen

Siste artikler fra Svein Stølen

Det påhviler oss derfor et ansvar å sikre at midlene vi disponerer brukes på best mulig måte.
«Dersom forskningssamarbeid og patentregistrering er det eneste som teller, uthules universitetenes rolle.»