Siri Martinsen

Foto: Bente Isefjær / NOAH

Siste artikler fra Siri Martinsen

Å hevde at dyr ikke er «personer» blir absurd.
«Saugstads påstand om at kun mennesker er «personer», er like ulogisk som den er stygg.»