Simon Thorsell Næs

Siste artikler fra Simon Thorsell Næs

«Å motta hjelp gir ingen garantier for symptomlindring.»