Silje Warberg

Disputerte 18. november 2016 ved NTNU med avhandlingen: Den fødte forbryter. Diskursive brytninger i fremstillinger av kriminalitet 
og degenerasjon i norsk litteratur og offentlighet 1890-1910.