Annonse

Ruth Hemstad

Forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket, Oslo og førsteamanuensis II i historie, Universitetet i Oslo