Paul Chaffey

Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) fra Høyre.