Annonse

Siste artikler fra Pål Antonsen

Vår sammenligning omhandlet Gharahkhanis argument for effektiv bruk av bistandsbudsjettet, ikke Aps og Frps bistandspolitikk generelt.
Det er dermed uklart for oss hvorfor Wikstøl leser dette som et forsøk på å «rettferdiggjøre» et moralfilosofisk «rammeverk».
Dette er en misvisende fremstilling av hva vi skriver.

Sider