Siste artikler fra Øyvind Benestad

«De drømmer om et multiseksuelt samfunn.»
«Hvordan kan det være til barns beste å bli født uten far eller uten mor?»
«I virkelighetens verden kaller man det statsautorisert barnediskriminering.»
«Hele samfunnets forståelse og organisering av samliv vil bli radikalt endret.»