Øyvin Dybsand

Disputerte 19. februar 2016 ved institutt for musikkvitenskap på Universitetet i Oslo, med avhandlingen: «Johan Halvorsen (1864–1935). En undersøkelse av Johan Halvorsens kunstneriske virke og en stilistisk gjennomgang av hans komposisjoner. Med en tematisk verkoversikt og en kronologisk fortegnelse over Halvorsens konsertvirksomhet.»