Siste artikler fra Ole M Sejersted

Søbye skriver som om han mener bygningsvern er noe man ikke bør drive med,
«Det dreier seg om at vi trenger kompetanse ved norske læresteder som forutsetter språkferdigheter.»