Siste artikler fra Ole Henrik B. Hansen

«KRLE bør hverken legitimeres eller avvises med utgangspunkt i en bestemt forståelse av religion.»
«KRLE skal være et allmenndannede kunnskapsfag, ikke opplæring til tro.»