Ola Innset

Forfatter, musiker og stipendiat i historie

Siste artikler fra Ola Innset

«Når høyremenn antyder at sosialdemokratiet var viktig, men har sluttet å være det, bør man være på vakt.»
«Lars Peder Nordbakken må være klar over at forbindelsene er flerfoldige og åpenbare.»
«Det er nokså tydelig at Hayek så nettopp demokrati som en trussel mot friheten.»