Ola Innset

Forfatter, musiker og stipendiat i historie

Siste artikler fra Ola Innset

«Det er nokså tydelig at Hayek så nettopp demokrati som en trussel mot friheten.»