Ola Innset

Forfatter, musiker og stipendiat i historie

Siste artikler fra Ola Innset

«Lars Peder Nordbakken må være klar over at forbindelsene er flerfoldige og åpenbare.»
«Det er nokså tydelig at Hayek så nettopp demokrati som en trussel mot friheten.»