Morten Nadim

Disputerte 12. august 2017 ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, med avhandlingen Precedents in the 21st Century – The Evolution of Case Law in the Norwegian Supreme Court 1970–2016.