Morten Horn

Siste artikler fra Morten Horn

«For politikerne ville det nok vært en lettelse om flere ville valgt å avslutte livet – gjennom aktiv dødshjelp.»
«Det mest problematiske med Rognhaugens innlegg er kynismen han uten blygsel legger for dagen.»