Siste artikler fra Mona Pahle Bjerke

«Kompaniet hevder de har «nye funn» – men i realiteten driver de med systematiske forglemmelser.»