Marthe Øidvin Burgess

Disputerte 23. september 2016 for avhandlingen «Fra novelle til film. Elevproduserte multimodale tekster på 9. trinn» ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo.