Annonse

Markus Lindholm

Forskningsleder ved Norsk institutt for vannforskning, biolog og forfatter. Han har blant annet skrevet boken Evolusjon: Naturens kulturhistorie (2012)

Siste artikler fra Markus Lindholm

«Mine gener vil spre seg, men jeg bruker prevensjon.»
«Tilliten til en hel forskningsgren av psykologer kan forvitre.»
«Darwin gjør faktisk rasekrig til en sentral historisk drivkraft.»