Annonse

Siste artikler fra Markus Jerkø

« Svakhetene ved utredningen ligger i utvalgets egne vurderinger.»
«Vurderingen av om en person er utilregnelig, er dypest sett en moralsk vurdering.»