Marianne Nordstrøm

Tilknyttet Institutt for medisinske basalfag. Disputerte 18. september 2015 ved det medisinske fakultet på Universitetet i Oslo med avhandlingen «Obesity, Lifestyle and Cardiovascular Risk in Down syndrome, Prader-Willi syndrome and Williams syndrome.»