Marianne Nordli Hansen

Har kritisert den nye, 7. utgaven av samleverket Det norske samfunn, «standardverket om vårt samfunn». Første utgave utkom i 1968. Den nye utgaven er redigert av Ivar Frønes og Lise Kjølsrød. Kritikken førte til et debattmøte tirsdag 28. februar.