Marianne Mjaaland

Siste artikler fra Marianne Mjaaland

«I øyeblikket er en «traumebølge» i ferd med å erstatte både borderline, bipolar og psykose-diagnoser.»
«Med dagens diagnoser kan «pakkeforløp» sementere en ulik og dårlig tilpasset praksis.»
«Hvor mange har tatt abort, blant kvinnene som er her?»