Marianne Garvik

Disputerte 25. januar 2018 med avhandlingen Mangfold og inkludering i arbeidslivet i Sverige, Danmark og Norge. En komparativ studie av reisende ideer og utviklingstrender i den skandinaviske velferdsmodellen ved Institutt for sosialt arbeid, NTNU.