Siste artikler fra Magne Paalgard Flemmen

«Roar Hagen unnlater konsekvent å forholde seg til hva forskningen på klasse egentlig går ut på.»