Annonse

Leonora Onarheim Bergsjø

Disputerte 9. desember 2016 ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, med avhandlingen Melankoli og metamorfose. En teologisk-estetisk studie av Anselm Kiefers verker.