Lars Petter Grue

Forsker ved Nova - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, Høgskolen i Oslo og Akershus. Forfatter: Siste bok: Normalitet (2016)