Annonse

Siste artikler fra Knut Myrum Næss

«Det er videre at de med lønnet jobb har begrenset appetitt for å subsidiere de som velger å stå varig uten lønnet jobb.»
Mitt forslag er å omfavne kapitalismen heller enn å svartmale den.