Siste artikler fra Ketil Slagstad

Til Espen Ottosen: Medisinen har  vært en viktig premissleverandør for vår forståelse av kjønn.
«Dette er en diskusjonsstil jeg ikke ønsker å ta del i.»

Sider