Annonse

Annonse

Ketil Slagstad

Lege og medisinsk redaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening. 

Siste artikler fra Ketil Slagstad

«I Morgenbladet anklager John Ludvig Larsen oss for nostalgi. Mon det.»
«Er det ikke fare for å redusere barnet til et middel, snarere enn et mål i seg selv?»
«Hjelpesløst forsøk på å skape kontroll.»