Annonse

Siste artikler fra Ketil Slagstad

Til Espen Ottosen: Medisinen har  vært en viktig premissleverandør for vår forståelse av kjønn.
«Dette er en diskusjonsstil jeg ikke ønsker å ta del i.»
«I Morgenbladet anklager John Ludvig Larsen oss for nostalgi. Mon det.»
«Er det ikke fare for å redusere barnet til et middel, snarere enn et mål i seg selv?»
«Hjelpesløst forsøk på å skape kontroll.»