Annonse

Siste artikler fra Jørgen Skogan

«Å tillate aktiv dødshjelp er en styrkning av menneskeverdet.»
«Næringspolitikk handler ikke om å gjøre det så lett som mulig å være selskap eller gründer.»
«Partiene lar de høyrøstede konservative legge lokk på debatten i frykt for de tunge etiske diskusjonene.»