Jonas Ekeberg

Illustrasjon: Jenz Koudahl

Siste artikler fra Jonas Ekeberg

Også i Oslo er kunstpolitikken blitt sentral, men dette har skjedd som et resultat av sprikende enkeltavgjørelser, ikke som en del av en helhetlig politikk.