Jon Langdal

Kritiker og pensjonert lektor i norsk, fransk og filosofi. 

Siste artikler fra Jon Langdal

«Dei kunne jo ikkje ha erobra den økonomiske og politiske posisjonen dei erobra utan sin moderne sivilisasjon.»
«Ei «kulturytring» treng ikkje vere kunst.»
«Her finn han berre banale mistydingar og utflukter.»
«Hernes’ neglisjering hindrar han i å ta tak i gamaldagse, barbariske økonomiske trekk ved vår samtids økonomi.»