Annonse

Jon Langdal

Kritiker og pensjonert lektor i norsk, fransk og filosofi. 

Siste artikler fra Jon Langdal

«Ei «kulturytring» treng ikkje vere kunst.»
«Her finn han berre banale mistydingar og utflukter.»
«Hernes’ neglisjering hindrar han i å ta tak i gamaldagse, barbariske økonomiske trekk ved vår samtids økonomi.»