Jon Hustad

Siste artikler fra Jon Hustad

« – Offentlighetens klare lys er i grunnen nok.»
«Og ordene ble fattige.»
«Jeg går ut med dette nå fordi jeg ble så irritert på kommentatorenes forsøk på bagatellisering.»
«Det er bedre at Gyldendal gir av pengelasset, enn at en stakkars lektor blir presset til å gi av profitten sin.»