Siste artikler fra John Erik Pløger

«Det er vokst frem en politisk elite som har immunisert seg fra kritikk.»