Siste artikler fra John-Arne Røttingen

«Målet om åpen tilgang handler om å videreføre gode ordninger for fagfellevurdering og redaksjonelle vurderinger.»
«Hvordan skal vi få best mulig forskning ut av midlene Forskningsrådet disponerer?»