Joanne Brynildsen Sørheim

Odelsjente og vegitarianer. Tar oppgjør med norsk matproduksjon.