Annonse

Ingrid Mørseth Tolstad

Disputerer 9. januar ved Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo, med avhandlingen Snow ake Music: A Music Production Company in the Making.