Hulda Mjöll Gunnarsdottir

Disputerte 17. mars 2017 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger med avhandlingen The Emotional Middle. Autonomy and emotion management in the middle managerial role.