Hanne Haavind

Siste artikler fra Hanne Haavind

«Likestillingsfeminist er ett av dine skjellsord.»
«Jeg vil ha gode barnehager, og jeg vil anbefale at fellesskapet tar kostnadene.»
«Fra fe­mi­nis­ter ven­ter du deg in­gen­ting. Det for­und­rer meg.»