Siste artikler fra Halvor Fjermeros

«Hele Norge har fått syn for sagn om hvordan kapital kan kjøpe innflytelse.»
«Fra første stund er vi blitt møtt med beskyldninger om 'insinuasjoner', 'konspirasjonsteorier', 'usannheter' og 'mistenkeligjøring'.»