Håkon Harket

Disputerer 20. november med en avhandling i historie ved Universitetet i Bergen. Avhandlingen heter Paragrafen – Eidsvoll 1814.